Je wilt iets anders!

Maar wàt is nog niet duidelijk? Je zoekt hulp bij jouw keuze-proces.

header ElisabetHHHoitsma home mobiel

Loopbaan-begeleiding

We kennen allemaal de fases in het leven waarin we ons bezinnen op de volgende stap. Soms ingegeven door een externe prikkel (ontslag, verhuizing, slechte beoordeling, pensioengerechtigdeleeftijd, etc.). Maar geregeld ook vanuit een innerlijk beleven dat de huidige situatie een einde nadert. Het kan zijn dat je je verveelt in je werk, of dat je juist al te lang op je tenen loopt. Tegenwoordig gebeurt het ook vaker dat mensen een andere balans willen in hun leven, het roer om willen gooien, meer bezieling in het werk willen kunnen leggen en voelen dat dat vraagt om ‘loopbaantransformatie’.

Identiteit

Loopbaantransformatie en loopbaankeuzes raken aan identiteitsvragen. Oftewel, als zich loopbaanvragen aandienen, dan komt daar doorgaans ook tenminste een van de volgende vragen bij: Waar ben ik van? Wat kan ik goed? Wat doet er voor mij toe? Waar sta ik voor? Waar wil ik me voor inzetten? Wat streef ik na? Wat wil ik achterlaten? Wat wil ik toevoegen?

Loopbaanvragen worden klassiek benaderd vanuit drie centrale vragen. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

Realiteit

In mijn praktijk tref ik ook veel mensen die binnen komen met vragen over de kansen, opties en mogelijkheden in de (buiten)wereld, op de arbeidsmarkt.

Goede loopbaanbegeleiding helpt jou om passende en inspirerende aansluiting te vinden tussen jou en die buitenwereld / de arbeidsmarkt.

Iconen transparant

Aanpak LOOPBAAN-BEGELEIDING

Elke loopbaanvraag is uniek en specifiek. Elisabeth levert altijd maatwerk.

INTAKE

Het contact over de loopbaanvraag start altijd met een intakegesprek. Daarmee verkennen we of jouw vraag een specifieke nadruk kent binnen de drie vragen wie ben ik? wat kan ik? en wat wil ik? Of een combinatie daarvan. Op basis daarvan kan ik inschatten welk type begeleiding jou het beste zal helpen.

Jij verkent in de intake of je het ziet zitten om jouw traject bij mij te doorlopen. Het is namelijk van groot belang voor het effect van de begeleiding, dat jij je vertrouwd, veilig en goed geholpen voelt bij mij.

Na de intake schrijf ik een maatwerk offerte. De inhoud van de offerte deel ik uiteraard eerst met jou, alvorens ik hem voor akkoord aan de opdrachtgever stuur.

OPTIE 1: LOOPBAANASSESSMENT

Als je wil weten of je een bepaald potentieel hebt, als je inzicht wilt hebben in je capaciteiten, interesses en drijfveren, dan kan een loopbaanassessment houvast bieden. De uitslagen van de assessmentinstrumenten (tests, vragenlijsten, praktijksimulaties en gesprekken) staan niet op zichzelf en vragen om duiding en interpretatie. Om die reden kent een loopbaanassessment-traject ook altijd een aantal adviesgesprekken waarin we samen de vertaalslag maken van de instrumenten naar jouw praktijk en vertrekpunt. Meestal volstaan twee à drie gesprekken. Desgewenst wordt er ook een rapport voor je geschreven na afloop van het loopbaanassessment.

OPTIE 2: LOOPBAANBEGELEIDING

Zit je op een doodlopend spoor? Weet je niet goed hoe je verder moet? Dan is loopbaanbegeleiding, ofwel loopbaancoaching, vast behulpzaam voor je. In de vorm van gesprekken verkennen we samen wat de kern van je behoefte is en welke vraag beantwoord moet worden. Wie ben ik? Wat kan ik? En wat wil ik? Komen daarbij ook aan bod. Maar zeker ook de toepasbaarheid en realiteit van de antwoorden op dergelijke grote vragen, want we richten ons op een concrete keuze of stap opdat je weer verder kunt en weer meer perspectief hebt.

Loopbaanbegeleiding kan ook aangevuld worden met onderdelen van assessment of het Career Story Interview (zie de andere loopbaanopties), dit is afhankelijk van jouw vragen en situatie en dus altijd maatwerk.

Doorgaans volstaan vijf tot acht sessies van 1,5 uur en beslaat het traject 2 a 3 maanden.

Er wordt van loopbaanbegeleiding geen verslag gemaakt.

OPTIE 3: LOOPBAAN-HERORIËNTATIE

Als je niet precies weet wat je wil en wat jou inspireert en wat werkelijk bij jou past. Alsof je je rode draad kwijt bent, dan is loopbaan-heroriëntatie iets voor jou. Ik werk dan veelal aan de hand van het Career Story Interview (CSI). Dat is een kortdurend traject waarin ik je help bij het hervinden van je eigen antwoorden vanuit jouw levensverhaal. Want jij bent diegene die je eigen antwoorden hebt en ik kan je helpen om ze te (her-)vinden. Ik ga jou niet vertellen wat je moet doen. Van een CSI ontvang je een verslag, wat kan dienen als kompas voor je concrete vervolgstappen.

VERSLAGLEGGING

Afhankelijk van het type begeleiding wordt er wel of niet verslag gemaakt. Zie daarvoor de verschillende opties.

Elisabeth stimuleert deelnemers altijd om gedurende of na een sessie aantekeningen te maken. Jouw inzichten in je eigen woorden, versta jij immers het beste!

STRIPPENKAART

Ook is het mogelijk om -bijvoorbeeld na afloop van een loopbaantraject een zogenaamde Strippenkaart af te nemen. Dit is een serie van 5 gesprekken die je naar eigen inzicht en behoefte kunt aanvragen gedurende de looptijd van 2 jaar. Deze gesprekken dienen doorgaans de behoefte om begeleid te worden bij een sollicitatieproces, nieuwe uitdagingen tegen het licht te houden of ter ondersteuning bij de (nieuwe) weg die je gaat. Soms doet zich ook een geheel nieuw thema voor dat aangepakt kan worden in de structuur van de strippenkaart.

Referenties

Wil je weten of jouw loopbaanvraag zich leent voor begeleiding?

Neem gerust contact op!

Iconen transparant

Kantoor

Woudenbergseweg 9, Zeist

Telefoonnummer