Gedachten-goed Goed gedacht!

Hoe zou je tegen jezelf aan kunnen kijken?

Header van ElisabetHHHoitsma visie mobiel

HHH-visie

Wat jij nodig hebt is mijn uitgangspunt

Het komt je vast bekend voor: elke psychologisch model of methodiek om de mens te bevatten of te begrijpen, doet te kort aan de uniciteit van het individu. Jij past niet in één hokje. Om die reden werk ik niet vanuit één methodiek of gedachtengoed.

Wat jij nodig hebt is mijn uitgangspunt. Jij beschikt over drie dimensies waarmee je de wereld, je leven en dus ook je werk tegemoet treedt: namelijk het denken, voelen en handelen. Dankzij jouw HOOFD, jouw HART en jouw HANDEN.

Iconen transparant

Hoofd Hart en Handen

Als Hoofd, Hart en Handen op gezonde manier met elkaar samenwerken is de mens in staat tot verbinding. Verbinding met zichzelf, met anderen en met de omgeving in bredere zin.

Ook brengt het unieke individuele evenwicht tussen de drie H’s bij een persoon de mogelijkheid tot rust en autonomie, en - niet onbelangrijk - tot effectiviteit!

HHH Visie

Voorkeur in Hoofd Hart en Handen

Jij hebt, net als alle mensen doorgaans ook een voorkeursgebied in hoofd hart of handen. Je kent ze wel: de typische denkers, filosoferend, analyserend en bedachtzaam in het leven. Of juist die mensen-mensen, die voelend, intuïtief en verbindend in het leven staan. Soms ook bovengemiddeld gevoelig, misschien geneigd zichzelf weg te cijferen en het handelen baserend op de emotionele ingeving. Maar ook heb je vast wel eens kennis gemaakt met het type dat actief, energiek en doortastend door het leven gaat, soms eerst doet en dan denkt. Van die mensen waarvan je denkt: hoe krijgen ze zo veel werk verzet? De mensen die leren door doen, misschien door vallen en weer opstaan.

Disbalans in Hoofd Hart en Handen

Ook kan het goed zijn dat een specifiek aspect van Hoofd, Hart en Handen, juist ondervertegenwoordigd is bij jou. Waardoor je voor uitdagingen of zelfs problemen komt te staan. Misschien herken je een vaalkuilvakje in de HHH-matrix. Het kan helpen om hier helder zicht op te ontwikkelen en te begrijpen wat er speelt en waar je nog wat te winnen hebt.

Wat houdt je tegen om je volle potentieel te benutten?

Welke patronen heb je ontwikkeld en hoe zijn daarin voorkeursstijlen ontstaan?

Welke eerste stap kun je zetten om het onderbelichte deel in jou mee te laten doen?

Wat of wie heb je nodig om die eerste (paar) stappen te zetten?

Wil je je ontwikkelen en heb je daarbij hulp nodig?

Neem vrijblijvend contact op.

Iconen transparant

Kantoor

Woudenbergseweg 9, Zeist

Telefoonnummer