Meer zekerheid!

De juiste persoon op de juiste functie? Selecteren of potentieel inschatten?

header ElisabetHHHoitsma assessment mobiel

Assessment

Het inschatten van (werk-)gedrag in de toekomst is vaak wenselijk, maar moeilijk. Vele factoren zijn van invloed op het gedrag dat iemand laat zien. In eerste plaats natuurlijk of iemand potentieel heeft én of iemand in staat is dit potentieel om te zetten in effectief gedrag. Om inzicht in te krijgen in dit potentieel, de drijfveren en de vaardigheden, is een assessment zeer behulpzaam.

In een assessment worden de intellectuele capaciteiten, persoonlijkheidsstructuur, motieven, behoeften en vaardigheden van een deelnemer in kaart gebracht en de vertaalslag gemaakt naar de betekenis daarvan voor de toekomst. Dit helpt bij het nemen van goede beslissingen aangaande de match tussen mens en werk.

De psychologische foto

Elisabeth maakt met haar jarenlange ervaring als assessmentpsycholoog, gebruik van bewezen technieken om inzicht te krijgen in een persoon en diens functioneren. Zij heeft een scherpe blik en ontwikkelt een helder zicht op mensen. Het assessment wordt vaak vergeleken met het maken van een ‘psychologische foto’ van iemand. Bij Elisabeth staat die foto echter niet op zich, en krijgt hij pas betekenis in relatie tot de context waarin iemand moet functioneren.

Relevante context

Voor de optimale bruikbaarheid van assessmentbevindingen verdiept Elisabeth zich dus ook in de context (functie, team, aansturing, organisatie, cultuur). Bij de inschatting van de kans van slagen - of het doorgroeipotentieel van de deelnemer - sluit zij goed aan bij die realiteit. De assessmentadviezen zijn daarmee relevant, concreet en bruikbaar voor zowel de deelnemer zelf als de opdrachtgever.

Inzicht in de kans van slagen vraagt om zorgvuldigheid, Elisabeth heeft die scherpe blik en veel ervaring.

Iconen transparant

Aanpak ASSESSMENT

Elk assessment is uniek en specifiek. Elisabeth levert altijd maatwerk.

Referenties

ADVIES VAN ELISABETH?

Neem gerust contact op!

Iconen transparant

Kantoor

Woudenbergseweg 9, Zeist

Telefoonnummer