Meer zekerheid!

De juiste persoon op de juiste functie? Selecteren of potentieel inschatten?

header ElisabetHHHoitsma assessment mobiel

Assessment

Het inschatten van (werk-)gedrag in de toekomst is vaak wenselijk, maar moeilijk. Vele factoren zijn van invloed op het gedrag dat iemand laat zien. In eerste plaats natuurlijk of iemand potentieel heeft én of iemand in staat is dit potentieel om te zetten in effectief gedrag. Om inzicht in te krijgen in dit potentieel, de drijfveren en de vaardigheden, is een assessment zeer behulpzaam.

In een assessment worden de intellectuele capaciteiten, persoonlijkheidsstructuur, motieven, behoeften en vaardigheden van een deelnemer in kaart gebracht en de vertaalslag gemaakt naar de betekenis daarvan voor de toekomst. Dit helpt bij het nemen van goede beslissingen aangaande de match tussen mens en werk.

De psychologische foto

Elisabeth maakt met haar jarenlange ervaring als assessmentpsycholoog, gebruik van bewezen technieken om inzicht te krijgen in een persoon en diens functioneren. Zij heeft een scherpe blik en ontwikkelt een helder zicht op mensen. Het assessment wordt vaak vergeleken met het maken van een ‘psychologische foto’ van iemand. Bij Elisabeth staat die foto echter niet op zich, en krijgt hij pas betekenis in relatie tot de context waarin iemand moet functioneren.

Relevante context

Voor de optimale bruikbaarheid van assessmentbevindingen verdiept Elisabeth zich dus ook in de context (functie, team, aansturing, organisatie, cultuur). Bij de inschatting van de kans van slagen - of het doorgroeipotentieel van de deelnemer - sluit zij goed aan bij die realiteit. De assessmentadviezen zijn daarmee relevant, concreet en bruikbaar voor zowel de deelnemer zelf als de opdrachtgever.

Inzicht in de kans van slagen vraagt om zorgvuldigheid, Elisabeth heeft die scherpe blik en veel ervaring.

Iconen transparant

Aanpak ASSESSMENT

Elk assessment is uniek en specifiek. Elisabeth levert altijd maatwerk.

INTAKE

Aan het assessment gaat een intakegesprek met de opdrachtgever vooraf.

Tijdens de intake verkent Elisabeth de vraagstelling voor het assessment en de context waarbinnen die vraagstelling zich afspeelt. Als de vraag zich onverhoopt niet leent voor een assessment, dan geeft zij dit ook gelijk aan.

Grofweg is onderscheid te maken in een drietal assessmentvraagstellingen:

 1. Gaat het om een selectie-situatie, waarin de opdrachtgever uitslag wil of er kans van slagen is in de functie
 2. Gaat het om een ontwikkel-vraagstuk, dus wat het potentieel is bij de deelnemer voor een functie, een opleiding of bijvoorbeeld een hiërarchische stap? De ontwikkelbaarheid van ontwikkelpunten wordt ook benoemd.
 3. Gaat het om een loopbaanvraag, waarin de deelnemer inzicht wil in een goed passende vervolgstap? Zie ook Loopbaan-begeleiding.
AANPAK

Omdat elk assessment op maat wordt ingericht is er geen standaard programma aan te geven. Wel tref je hier een aantal relevante uitgangspunten van Elisabeth voor het ontwerp van elk individueel assessment in haar praktijk*:

*Assessmentdienstverlening uitgevoerd door Elisabeth Hoitsma als ZZp-er in opdracht van externe opdrachtnemers kan aan de hand van andere uitgangspunten zijn ontworpen.

Proces

 • Elk assessment bij Elisabeth wordt ingericht naar de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
 • Er is veel aandacht voor een veilige sfeer en rustige setting, opdat externe factoren niet in de weg staan dat de deelnemer zich zo optimaal mogelijk kan inspannen.
 • De doelstelling van een assessment moet duidelijk zijn voor opdrachtgever én deelnemer. Elisabeth hecht aan transparantie.
 • Het assessment kan in onderdelen afgenomen worden (bijvoorbeeld wanneer een volledige dag of dagdeel inspannen te veel gevraagd is van de deelnemer. Ook zijn er onderdelen vooraf online af te nemen).
 • De conclusies uit het assessment volgen heel spoedig op het assessment zelf. Doorgaans is er op de dag zelf al een mondelinge terugkoppeling van de bevindingen.

Inhoud

 • Het assessment zelf vangt aan met een persoonlijk gesprek. De deelnemer kan daardoor opmerkingen of vragen direct ook kwijt aan de psycholoog.
 • Competenties worden in een assessment bij Elisabeth altijd meer dan eens beoordeeld en ook door meer dan 1 beoordelaar, dit komt de betrouwbaarheid van de uiteindelijke beoordeling ten goede.
 • Er wordt gewerkt met door de COTAN beoordeelde instrumenten (tests en vragenlijsten). Waar mogelijk hanteert Elisabeth ipsatieve vragenlijsten en adaptieve capaciteitentests.
 • Praktijksimulaties worden ook beoordeeld door een tweede beoordelaar/psycholoog, waarmee het vier ogen-principe wordt toegepast.
 • Praktijksimulaties of rollenspelen worden gespeeld door ervaren vakdeskundigen, die erin getraind zijn om deelnemers de platforms aan te bieden gericht op de te beoordelen competenties.
VERSLAGLEGGING

Na afloop van een assessment wordt een assessmentrapport gemaakt, waarin de bevindingen beknopt worden beschreven en adviezen worden gegeven in relatie tot de assessmentvraag. Concreet betekent dit dat bij een selectieassessment een expliciete uitspraak wordt gedaan over de geschiktheid (kans van slagen) van de deelnemer voor de functie. Bij een ontwikkelassessment worden de sterke en ontwikkelpunten beschreven, wordt er iets over de ontwikkelbaarheid gezegd én zijn er adviezen ten behoeve van verdere ontwikkeling.

Het assessmentrapport wordt vanzelfsprekend eerst gedeeld met de deelnemer en die heeft de mogelijkheid om te kiezen of het rapport ook gedeeld mag worden met de opdrachtgever. Conform de beroepscode van het NIP.

STRIPPENKAART

Ook is het mogelijk om na afloop van een assessment een zogenaamde Strippenkaart af te nemen. Dit is een serie van 5 gesprekken die je naar eigen inzicht en behoefte kunt aanvragen gedurende de looptijd van 2 jaar. Deze gesprekken dienen doorgaans de behoefte om begeleid te worden bij de aandachts- en ontwikkelpunten die uit het assessment komen én ontwikkelbaar zijn. Of ter ondersteuning (als sparringpartner) bij de (nieuwe) weg die je gaat.

Referenties

ADVIES VAN ELISABETH?

Neem gerust contact op!

Iconen transparant

Kantoor

Woudenbergseweg 9, Zeist

Telefoonnummer