Meer jezelf zijn!

Beter zicht op wie je bent? Meer doen wat werkelijk bij jou past?

header ElisabetHHHoitsma coaching mobiel

Coaching

Alles wat je aandacht geeft groeit. Het gaat er dus om je aandacht te richten op waar jij het - werkelijk - van belang acht. Waar nodig maak ik je bewust van de aandacht die je onbewust richt op de dingen die jou niet verder helpen. Je kan als het ware vastzitten in een kluwe van overtuigingen, zorgen, emoties, herinneringen, reflexen en  beelden die in het onbewuste wroeten en geregeld aan het bewuste voorbij trekken. Je kan dan als het ware het gevoel hebben dat die ‘innerlijke oprispingen’ jou in de greep hebben. Ze nemen je over en ontnemen je de vrijheid van handelen in werk en leven. Het zijn diep ingesleten patronen (in zowel denken, voelen als handelen) die aandacht behoeven.

Je oude spoor

Ik vergelijk het wel eens met een karrenspoor. Als het te veel begaan is, worden de sporen te diep en kan het voertuig vastlopen (omdat delen die er niet voor bedoeld zijn de grond raken). Het is dan noodzakelijk om -tenminste - wat naast het uitgesleten spoor te gaan rijden, om niet vast te lopen. Maar doe dit maar eens... Het spoor is niet voor niets zou uitgesleten want het voelt ook vertrouwd, bekend en veilig.

Je nieuwe pad

Je hebt er hulp (steun, aandacht en vertrouwen) bij nodig om nieuwe routes te verkennen en ervaren. Naast de externe steun, helpt het je als jij zelf goed inzicht hebt in wat jou drijft (je overtuigingen, je gevoelens en je reflexen of actietendensen) opdat je met kennis van jouw patronen en drijfveren je voertuig uit het spoor kan sturen.

Iconen transparant

AANPAK COACHING

Elk coachingstraject is uniek en anders. Je treft altijd een maatwerk-aanpak.

INTAKE

Coaching start altijd met een intakegesprek om jouw vraag te verkennen en om te onderzoeken of je de klik en het vertrouwen voelt bij mij. Jouw vertrouwen in mij als begeleider is namelijk van cruciaal belang voor het effect van coaching. Tijdens de intake verkennen we in de breedte jouw vraag, de aanleiding, de context en samenhang van jouw vraag en hetgeen ik daarin kan betekenen.

Als ik belemmering zie om je goed te kunnen helpen, dan geef ik dat ook aan. In dat geval helpt het intakegesprek bij het vinden van een passende volgende stap.

SESSIES

Op basis van de intake maak ik een inschatting van het passend aantal coachingssessies. Meestal 5 tot 8. Ik schrijf een offerte, deel de inhoud van de offerte met jou, alvorens ik hem voor akkoord aan de opdrachtgever stuur.

De sessies duren doorgaans 1,5 uur en vinden eens per 1 tot 3 weken plaats, afhankelijk van factoren als beschikbare tijd, benodigde reflectietijd tussendoor en het type vraagstelling, etc. Zo duurt een coachingstraject dus minimaal 5 weken en maximaal een half jaar.

AANSLUITING PRAKTIJK EN WERKGEVER

Coaching is - hoe fijn het ook kan zijn - geen doel op zich. Het doel van coaching ligt buiten de coaching zelf. Namelijk in het persoonlijk leven of op de werkvloer. Omdat de werkgever doorgaans opdrachtgever is van de coaching die bij mij plaats vindt, hecht ik ook sterk aan het leggen van de verbinding met de werkgever. Vaak is er vooraf een (telefonisch) gesprek met de werkgever, als aanzet tot een verkennende intake. Soms is er tussentijds contact en bijna standaard na afloop doormiddel van een ‘driegesprek’. Hierbij is de AVG uiteraard leidend en blijft de coachee eigenaar van wat er gedeeld wordt. Maar ik zet me er voor in om op een zo goed mogelijke manier de brug te slaan tussen coaching en de werkpraktijk en daarmee ook bij te dragen aan een sfeer van veiligheid en begrip over en weer.

Ook in hetgeen we doen en behandelen maak ik steeds de vertaalslag naar de praktijk. Ik stimuleer om daadwerkelijk en concreet aan de slag te gaan met hetgeen je geleerd hebt en we werken aan de hand van praktijkvoorbeelden. Op die manier wordt het effect van de coaching ook daadwerkelijk merkbaar voor jezelf en jouw omgeving.

VERSLAGLEGGING

Ik maak geen verslag van coaching. Desgewenst en indien gepast stimuleer ik de coachee om dingen op te schrijven (voor zichzelf) als houvast.

STRIPPENKAART

Ook is het mogelijk om -bijvoorbeeld na afloop van een kort coachingstraject een zogenaamde Strippenkaart af te nemen. Dit is een serie van 5 gesprekken die je naar eigen inzicht en behoefte kunt aanvragen gedurende de looptijd van 2 jaar. Deze gesprekken dienen doorgaans de behoefte om het geleerde even op te frissen, nieuwe uitdagingen tegen het licht te houden of ter bevestiging en ondersteuning bij de weg die je gaat. Soms doet zich ook een geheel nieuw thema voor dat aangepakt kan worden in de structuur van de strippenkaart.

Referenties

Heb je een vraag over coaching?

Neem gerust contact op!

Iconen transparant

Kantoor

Woudenbergseweg 9, Zeist

Telefoonnummer