Je potentieel verzilveren!

Zit het wel in je? Maar komt het er niet altijd uit? Wil je meer gebruik maken van je potentieel?

header ElisabetHHHoitsma 1-op-1 training mobiel

1-op-1 training

Je gedrag werkelijk en duurzaam aanpassen is een moeilijke opgave. Heel moeilijk zelfs! Trainingsbureaus varen al tientallen wel bij deze ‘menselijke beperking’ want de wens tot streven en om effectiever te zijn is ook menselijk. Bovendien leven we in een tijd waarin heel veel maakbaar is, of lijkt. Dus die maakbaarheid verwachten we dan -misschien onbewust - ook van onszelf (en de mensen om ons heen).

Menselijke imperfectie

We weten vaak wel wat beter is, maar voelen ons niet in staat.
We zouden wel anders kunnen, maar we doorzien het nut er niet van.
We voelen wel als het mis gaat, maar zijn niet bij machte om in het moment bij te sturen.
We kunnen wel anders, maar laten ons leiden door korte termijn behoeften.

Hoofd, Hart en Handen

Bovenstaande imperfecties hebben allen betrekking op niet-synchroon werken van hoofd, hart en handen. Met andere woorden: hoofd hart en handen zijn niet goed ‘uitgelijnd’.

Gedragsontwikkeling, effectiviteit vergroten is bij uitstek een kwestie van Hoofd, Hart en Handen met elkaar in verbinding brengen! Pas als je snapt waarom (hoofd), je gepassioneerd/geraakt voelt (hart) èn je vaardig bent in de handeling (handen) is er een kans dat je je werkelijk ontwikkelt en je nieuw gedrag eigen maakt.

De maatwerk aanpak in de 1-op-1 training van Elisabeth richt zich daarom volledig op een effectieve samenwerking van jouw hoofd, hart en handen.

Wil je weten hoe dat voor jou kan werken? Lees hieronder verder!

Iconen transparant

AANPAK 1-OP-1 TRAINING

Elke 1-op-1 training is uniek en specifiek. Elisabeth levert altijd maatwerk.

Referenties

Wil je weten of 1-op-1 training zich leent voor begeleiding?

Neem gerust contact op!

Iconen transparant

Kantoor

Woudenbergseweg 9, Zeist

Telefoonnummer