Je potentieel verzilveren!

Zit het wel in je? Maar komt het er niet altijd uit? Wil je meer gebruik maken van je potentieel?

header ElisabetHHHoitsma 1-op-1 training mobiel

1-op-1 training

Je gedrag werkelijk en duurzaam aanpassen is een moeilijke opgave. Heel moeilijk zelfs! Trainingsbureaus varen al tientallen wel bij deze ‘menselijke beperking’ want de wens tot streven en om effectiever te zijn is ook menselijk. Bovendien leven we in een tijd waarin heel veel maakbaar is, of lijkt. Dus die maakbaarheid verwachten we dan -misschien onbewust - ook van onszelf (en de mensen om ons heen).

Menselijke imperfectie

We weten vaak wel wat beter is, maar voelen ons niet in staat.
We zouden wel anders kunnen, maar we doorzien het nut er niet van.
We voelen wel als het mis gaat, maar zijn niet bij machte om in het moment bij te sturen.
We kunnen wel anders, maar laten ons leiden door korte termijn behoeften.

Hoofd, Hart en Handen

Bovenstaande imperfecties hebben allen betrekking op niet-synchroon werken van hoofd, hart en handen. Met andere woorden: hoofd hart en handen zijn niet goed ‘uitgelijnd’.

Gedragsontwikkeling, effectiviteit vergroten is bij uitstek een kwestie van Hoofd, Hart en Handen met elkaar in verbinding brengen! Pas als je snapt waarom (hoofd), je gepassioneerd/geraakt voelt (hart) èn je vaardig bent in de handeling (handen) is er een kans dat je je werkelijk ontwikkelt en je nieuw gedrag eigen maakt.

De maatwerk aanpak in de 1-op-1 training van Elisabeth richt zich daarom volledig op een effectieve samenwerking van jouw hoofd, hart en handen.

Wil je weten hoe dat voor jou kan werken? Lees hieronder verder!

Iconen transparant

AANPAK 1-OP-1 TRAINING

Elke 1-op-1 training is uniek en specifiek. Elisabeth levert altijd maatwerk.

INTAKE

Jouw individuele training start met een intakegesprek. In dit gesprek onderzoekt Elisabeth je ontwikkelwensen dus het beoogde resultaat én je capaciteit in denken (hoofd), voelen (hart) en handelen (handen) om een inschatting te kunnen maken van je potentieel voor de training.

Als Elisabeth een training adviseert dan richt jouw ontwikkelvraag zich in sterkere mate op het hoe, meer dan op het wat of waarom ten aanzien van het onderwerp waarop je je wil ontwikkelen.

Een intake is doorgaans de start van een traject bij Elisabeth. (Het komt ook voor dat een 1-op-1 training volgt op een assessment. In dat geval is een separate intake niet aan de orde. Want er bestaat geen grondiger intake dan een assessment!).

In de intake komen onderwerpen aan bod als: ontwikkelwens / -behoefte; ontwikkelnoodzaak; beoogde resultaat; startniveau en reeds opgedane kennis; inzicht; motivatie en vaardigheid (wat is het vertrekpunt) én uiteraard de praktische zaken.

Elisabeth maakt een korte offerte naar aanleiding van de intake.

AANPAK EN INHOUD

Als Elisabeth een training adviseert dan richt jouw ontwikkelvraag zich in sterkere mate op het hoe, meer dan op het wat of waarom ten aanzien van het onderwerp waarop je je wil ontwikkelen.

We werken dus niet alleen aan het vergroten van inzicht, begrip, inleving, etc. maar juist ook aan het vergroten van je vaardigheid. We gaan dus oefenen met nieuw gedrag.

WAT kan je leren in een 1-op-1 training?

 • Gesprekstechnieken
 • Beïnvloedingsvermogen
 • Overtuigingskracht
 • Leidinggeven
 • Assertiviteit
 • Samenwerken
 • Delegeren
 • Coachen
 • Inlevingsvermogen
 • Klantgerichtheid
 • Onderhandelen
 • Sturend vermogen

 Staat de competentie waar jij aan wilt werken er niet tussen? Neem gerust contact op om te overleggen of Elisabeth iets voor je kan betekenen.

HOE is de aanpak van 1-op-1 training

In de trainingssessies wordt gewerkt aan het vergroten van je vaardigheid en effectiviteit. Daarbij werkt Elisabeth op alle drie de niveaus van Hoofd, Hart en Handen.

Dit betekent dat er tijdens de sessies steeds gevarieerd wordt met technieken die daar aanspraak doen op:

 1. Je hoofd: begrip en inzicht en kennis te vergroten.
 2. Je hart: datgene wat jou drijft, passie geeft en waar jij door geraakt wordt en wat jij werkelijk wilt, brengen we in lijn met je denken en kennis;
 3. Je handen: aan de slag! Elisabeth reikt technieken aan en je oefent met concreet gedrag, bij voorkeur aan de hand van concrete casuïstiek uit jouw (werk-)praktijk.

We maken steeds de ‘loop’ tussen deze niveaus. Opdat hetgeen jij ervaart, ook weer geïntegreerd wordt in je denken en voelen en opdat hetgeen jij weet en voelt ook weer opnieuw in de praktijk gebracht kan worden, etc. Het is een ‘loop’ van reflecteren/ analyseren -> realiseren/voelen -> proberen/doen en weer reflecteren/analyseren, etc.

Snel tot de kern!

Het is hard werken en vraagt om moed en inzet.

Door de kleinschalige setting is het snel vertrouwd, veilig en raak! Je zit geen uren te wachten op het proces van andere deelnemers in een training. Het gaat puur over jou en wat jij kan en wil leren!

Praktische punten van de 1-op-1 training

 • Sessies duren 1,5 uur (daarna wordt door vermoeidheid het leerrendement te laag).
 • 6 tot 8 sessies is doorgaans toereikend voor om het beoogde resultaat te behalen. De frequentie van de sessies is in het begin hoger dan later in het traject. De totale doorlooptijd varieert van 2 tot 6 maanden.
 • Soms betrekt Elisabeth een acteur voor het oefenen van concreet gedrag. Soms werkt zij zelf als tegenspeler (daarin is zij ook geschoold).
 • De inzet en motivatie van de deelnemer is de sleutel tot succes. Dit betekent dat je ook gestimuleerd wordt tot oefenen, reflecteren en doen van opdrachten in je werkpraktijk.
 • De training wordt vanaf het begin af aan vormgegeven aan de hand van jouw eigen realiteit en casuïstiek (voorbeelden en uitdagingen in jouw echte leven). Ook daardoor wordt dus continue ook gewerkt aan de transfer van hetgeen je leert naar jouw werk en leven.
VERSLAGLEGGING

Van een 1-op-1 training wordt geen verslag gemaakt.

Wel stimuleert Elisabeth de deelnemer om gedurende de trainingstijd een logboek bij te houden.

Desgewenst wordt de training afgerond met een driegesprek met de leidinggevende op het werk van de deelnemer.

STRIPPENKAART

Ook is het mogelijk om -bijvoorbeeld na afloop van de 1-op-1 training een zogenaamde Strippenkaart af te nemen. Dit is een serie van 5 sessies van 1,5 uur die je naar eigen inzicht en behoefte kunt aanvragen gedurende de looptijd van 2 jaar. Deze gesprekken dienen doorgaans de behoefte om het geleerde even op te frissen, nieuwe uitdagingen tegen het licht te houden of ter stimulering en ondersteuning bij de weg die je gaat. Soms doet zich ook een geheel nieuw thema voor dat aangepakt kan worden binnen de structuur van de strippenkaart.

Referenties

Wil je weten of 1-op-1 training zich leent voor begeleiding?

Neem gerust contact op!

Iconen transparant

Kantoor

Woudenbergseweg 9, Zeist

Telefoonnummer